utsikt Vi gör ca 1300 ensilagebalar/år
Åby Gård ligger i Uppland, 5 mil norr om Stockholm och drygt 3 mil sydost om Uppsala. Vi är specialiserade på köttproduktion; nöt, lamm och utegris. Vi har egen gårdsbutik, sedan 1991, där vi säljer merparten av det kött vi producerar.
Åby Gård består av 230 ha skog och 140 ha åker. Med arrenden brukar vi 260 ha åker och 40 ha betesmark. Hälften av arealen odlar vi foderspannmål på, resten är slåttervall och bete. "Huvudgrödan" är ensilage - det går åt mycke grovfoder till alla våra djur!

Vi investerar oss in i framtiden - hösten 2022 byggde vi ett nytt stall för dikorna och tredubblade antalet dikor, i vår väntar ca 90 kalvningar. Till byggnaden beviljades vi stöd från EUs fond för landsbygdsutveckling. Vi har därmed ca 200 nöt och kommer att kunna försörja Gårdsbutiken med kvigkött från djur födda och uppvuxna på Åby Gård. Kvigkött är det allra bästa nötköttet - därför vill vi ha sådant i vår butik. Sedan flera år jobbar dikor och kalvar som naturvårds(ar)betare i Gredelby Hagar intill Knivsta centralort, från och med 2023 kommer våra kor att sköta beten även på Johannesberg och vid Fredrikslund.
Vi har också ca 150 tackor som producerar ca 300 lamm per år. Tackorna är indelade i olika lamningsomgångar för att ge slaktfärdiga lamm året runt till Gårdsbutiken. Även tackorna jobbar som naturvårdare och betar fornborgen Broborg och ett gravfält i Ändeberga här i Husby-Långhundra.
Utegrisar gör vi ca 400 per år, för att ge våra kunder bästa möjliga griskött! Grisarna går fortfarande ute sommartid, men på vintern får dom bo inne i vårt nya grishus, i storboxar med halmbädd under tak med rastgård utanför. Numer kommer alla våra smågrisar från Lugnet, Skepptuna.
Vad tittar vi på?
"Hur kan ni ha så många djur på bete?" Den frågan får vi ofta! Svaret lyder "vallhundarna!" För närvarande har vi fyra Border Collies, och de är till ovärderlig hjälp såväl i den dagliga djurhanteringen som när djur ska flyttas, sorteras eller är på rymmen! Vi skulle inte klara oss en dag utan våra hundar: Gräpp, Bill, Loka och
Röskva.

Sedan 2014 har vi också en terrängbana för fälttävlanshästar och -ryttare. Banan har hinder och linjer från P60 upp till 3* nivå för häst.

 

 

 

.